Ręcznie robione
instrumenty z Polski

Joker Hollow-Body